Místo realizace

Pro realizaci projektu bude využita zahrada bývalého statku paní Ing. A. Filípkové, CSc.. Do celkové koncepce je kromě zahrady velké 0,74 ha zahrnuta i hospodářská budova navazující na obytný dům.

Hostivice-Břve se nachází v blízkosti Prahy (asi 6 km) a nedaleko letiště Václava Havla, u silnice spojující Prahu a Karlovy Vary. Tato poloha je výhodná nejen pro návštěvníky z Prahy, ale i všechny přijíždějící z celé České republiky.

Hostivice mají několik zajímavých míst, které stojí za zhlédnutí: Hostivický zámek, Litovická tvrz, kostel sv. Jakuba apod. Cenným územím je hostivická rybniční soustava s přilehlými mokřady a lesy, jak dokládá vyhlášení těchto míst za „Přírodní památku Hostivické rybníky“. Nedaleko Hostivic se nachází poutní místo a klášter Hájek, se svojí nejstarší mariánskou Loretou v Čechách a na Moravě. Do kláštera vede také poutní cesta z pražské Lorety, kterou lemují výklenkové kaple, některé z nich jsou již renovované. V okolí Hostivic i přes samotnou obec vedou udržované cyklostezky. V katastru Hostivic je umístěno také několik míst pro „geocaching“, mimo jiné také v blízkosti nově postavené soukromé kaple Panny Marie právě na zahradě paní A. Filípkové.

Z hlediska územního plánu patří předmětná plocha do území „SZ – sady, zahrady“. V textové části územního plánu je k využití těchto území výslovně uvedeno:

„Funkční využití těchto ploch je jednoznačně dáno jejich názvem. Malá dětská hřiště a přírodní sportoviště s drobnou architekturou lze umísťovat podle místních podmínek do ploch parkově upravené nebo mimolesní zeleně. Přípustné jsou též místní pěší cesty.“

Lze tedy konstatovat, že záměr Biblické zahrady je plně v souladu s územním plánem.