Biblická zahrada

Cíl

Cílem projektu Biblická zahrada je vytvořit v obci Hostivice-Břve unikátní interaktivní expozici o Bibli pro děti mladšího a staršího školního věku i pro širokou veřejnost. Vytvořit a nabídnout prostředí se zážitkovým vzdělávacím programem i místem pro příjemný odpočinek, do kterého se budou návštěvníci rádi vracet.

Téma

Základním tématem expozice je poznávání Bible jako nejčtenější knihy světa v jejích jednotlivých příbězích. Poznávání Bible jako zdroje hodnot, které se v historii osvědčily ve fungování společnosti. Bude místem pátrání po minulosti, místem k učení i k zábavě a místem vzájemného setkávání.

Koncepce projektu je vystavěna tak, aby zaujala nejen školáky, ale celé rodiny, zájmové skupiny
a širokou veřejnost.

Bude záležet pouze na chuti návštěvníků žasnout a objevovat nové věci, na pohotovosti jejich smyslů, dávce důvtipu i ochotě se na chvíli zastavit a přemýšlet.

Uvedení do tématu

Obecně můžeme říci, že křesťanství je součástí naší civilizace. Vždy totiž utvářelo a dosud utváří hodnoty, názory a zvyky v naší kultuře.

V minulosti sehrála Bible nejenom v našich zemích, ale i v celé Evropě významnou úlohu. Z biblického bohatství čerpali nejenom tvůrci kulturních a uměleckých hodnot, ale i ti, kdo formovali společenské, právní a sociální řády. Podstatné biblické zásady jsou stále živé a v našem životě přítomné. Sekulární aplikace Desatera přikázání je jasně patrna v jeho převzetí jako základního právního zákoníku západní civilizace. Také porozumět umění alespoň bez základní znalosti Bible nelze.

Žijeme v době všeobecného zpochybnění duchovních hodnot. Máme svobodu a demokracii, ale často jsme svědky, že samotná svoboda bez výchovy k zodpovědnosti nepřináší očekávané výsledky. Vnímáme, že v této souvislosti je čas se zamyslet nad křesťanskými kořeny naší evropské společnosti
a ptát se, zda má ještě dnes biblické poselství co nabídnout.

Je důležité, aby se i dnešní generace žáků a studentů uměla orientovat ve své minulosti. Jak píše ThMgr. Michal Krchňák, překladatel Bible:

„Je velmi potřebné a žádoucí, aby se dnešní mladá generace kvalitním způsobem seznamovala s tím, co tvoří základ západní kultury a je stále aktuální pro život každého člověka na této planetě. Je svým způsobem smutné, když jsme dnes svědky toho, že lidé v zemích, které nikdy neměly s Biblí nic společného, tuto knihu mají, znají a využívají mnohem více než lidé v evropské zemi, která byla po staletí s touto knihou spojena.“

V neposlední řadě patří znalost Bible k základům všeobecného vzdělání člověka pro svou historickou a morální hodnotu, literární a uměleckou hodnotu, vliv na rozvoj národní literatury, rčení, zdroj inspirace pro světová umění, nebo původ největších svátků.