O nás

Vycházíme z toho, že Bible významně utvářela a stále utváří naši civilizaci. Biblické příběhy se proplétají dějinami Evropy. Inspirovaly život dlouhé řady významných Čechů, Moravanů a Slezanů. Porozumíme-li biblickým příběhům, lépe porozumíme sami sobě.

Administrativně zastřešuje projekt zahrady Sdružení Telepace z.s. Jeho cílem je vybudovat Biblickou zahradu v areálu bývalého statku v obci Hostivice-Břve. Projekt se připravuje v úzkém spojení s místní rodačkou Alenou Filípkovou, která umožnila vznik celého projektu tím, že darovala prostory statku s přilehlou zahradou, a s ředitelem Televize Noe Leošem Ryškou, SDB.

O lokalitě

Za nejstarší část obce Břve (dnes součást města Hostivice) je považována ulice U Ovčína. V ní se nachází dům čp. 1067 – bývalý statek s velkou zahradou. V jeho areálu začíná vznikat Biblická zahrada. Hlavní zásluhu na tom má paní Alena Filípková, která na statku vyrůstala a v posledních letech dala jeho prostory k dispozici právě jedinečnému projektu Biblické zahrady. Pokud byly Břve, připomínané již od 12. století, historicky známé především díky dnešní ulici U Ovčína, 21. století může na tuto tradici navázat velmi originálním způsobem.

Alena Filípková na svém statku na dobových fotografií ze 40. let 20. století.