interaktivní vzdělávání

Interaktivní způsob zpracování tématu umožňuje získané informace si lépe zapamatovat a v rámci vzdělávání využívat v celém jeho průběhu. Ačkoliv může být téma samo o sobě pro dětského návštěvníka těžko pochopitelné nebo vzdálené, s použitím interaktivních prvků a s podporou krátkých vizualizací bude dítě do tématu přirozeně vtaženo a bude podpořena jeho touha po poznání.

Školám i široké veřejnosti tak bude nabídnut projekt, který naplňuje podstatu neformálního
a interaktivního vzdělávání i zážitkové pedagogiky. Rozšíří možnosti moderního způsobu výuky
a nenásilně podpoří zájem žáků o vzdělání.

Projekt bude také přirozeným způsobem rozvíjet nejen charakter dětí a mládeže, ale řadu kompetencí potřebných pro život – schopnost komunikace, spolupráce, manuální zručnost, tvůrčí myšlení, využívání všech smyslů nebo řešení složitějších sociálních situací a vcítění se do druhých.

Motivace žáků bude vycházet z naplňování jejich potřeb získávat vědomosti a dovednosti, které umějí prakticky využít, prožít zážitky spojené s vnímáním prakticky zkoušet, diskutovat, vyvozovat závěry, komunikovat, realizovat se v kolektivu.