Členění expozice

Koncepce Biblické zahrady využívá možností, které nabízí prostory hospodářské budovy a zahrady. Z tohoto pohledu je expozice členěna na dva celky, vnitřní a venkovní. Oba prostory mají svá specifika a daná omezení, zároveň ale nabízejí možnosti netradičních expozičních řešení.

V podkroví hospodářské budovy bude vybudováno zázemí pro multimediální centrum. S využitím moderních technologií a interaktivních vizuálních a zvukových prvků budou na velkých plazmových obrazovkách a při filmové projekci návštěvníkům, ale hlavně dětem a mládeži ožívat biblické příběhy, seznámí se tak s nejzákladnějšími informacemi o Bibli, dozví se, co je na ni výjimečné, získají úvodní vhled do tematických programů.

Získané poznatky i další propojené informace si utvrdí skrze interaktivní a zážitkové činnosti ve venkovní expozici, která bude podle tematických oblastí nainstalována v prostorách zahrady. Expozice se bude skládat z: drobné architektury a staveb, kulis a maket, interaktivních prvků a AV prvků, informačních a dotykových panelů, odpočinkových míst.

Venkovní prostor bude členěn podle tematických celků, přehlednost a orientaci napříč biblickými příběhy zajistí graficky zpracovaná časová osa, s možností podrobnějšího vhledu do jednotlivých období skrze interaktivní mapy u jednotlivých zastavení.

Podél chodníků budou pro návštěvníky připraveny na interaktivních panelech krátké informační vstupy typu „Víte, že…“, „Nej…“, „Věděli jste?“.

V celém areálu zahrady budou pro návštěvníky připravena zákoutí k odpočinku s lavičkami, stínítky
a pítky, osvětlením, odpadkovými koši.

Koncepce zeleně

Návrh zeleně Biblické zahrady vychází ze specifických potřeb budoucích návštěvníků, jak dětí a mládeže ve věku 0-18 let, dospělých, seniorů, tak i handicapovaných lidí. Cílem úprav stávající zeleně a nových výsadeb je vytvořit provozně funkční a zároveň příjemné prostředí pro všechny věkové kategorie a na několika místech seznámit s pěstovanými, či zmiňovanými rostlinami v Bibli.

Biblická zahrada nabídne návštěvníkům řadu atraktivních míst vhodných k relaxaci a odpočinku v různé denní i roční době. Zároveň bude vyhovovat požadavkům všech jejich uživatelů.

Plocha zahrady bude tematicky rozdělena. Najdeme zde interaktivní edukační i hravá místa pro děti, nově navržené záhony bylin a květin, kvetoucích keřů, růží, okrasných trav, smíšených záhonů jehličnatých a listnatých dřevin s ozdobnými plody in ukázku užitkové zahrady. Na několika místech návštěvníci objeví speciální vyvýšené skalničkové, trvalkové, bylinkové a hmatové záhony.

Druhové zastoupení jednotlivých dřevin bude velmi rozmanité, od nízkých trvalek až po vzrostlé stromy. Rostliny budou barevné listem a plodem, s proměnlivou dobou kvetení.

Při budování zahrady se nepočítá s kácením stromů vyjma stromů poškozených, suchých, nebo ohrožujících návštěvníky.

Stávající a nové stavby v rámci biblické zahrady

Pro provozní budovu bude využita stávající hospodářská budova, která přiléhá k rodinnému domu Ing. A. Filípkové, CSc. a zahradě. Budova s vnějšími rozměry 31 x 9,5 m projde kompletní rekonstrukcí.

Provozní budova bude rozčleněna horizontálně na přízemí a podkroví.

Přízemí bude zejména obsahovat:

 • vstupní prostory
 • informační centrum s prodejem vstupenek a suvenýrů
 • kavárna s venkovní terasou pro posezení
 • bar se zázemím
 • šatna pro návštěvníky
 • sociální zařízení, bezbariérové WC
 • zázemí pro personál
 • schodiště do podkroví, výtah, zvedací plošina

Podkroví:

 • dva výukové prostory
 • zázemí pro zaměstnance
 • sklady

Architektonické stavby v zahradě:

 • Replika izraelského domu: zděná stavba z kamene s dřevěným stropem, max. velikost 5,0 x 5,0 x 3,8 m, se střešní terasou a bočním venkovním schodištěm.
 • Noemova archa: nadzemní dřevěná stavba imitující rozlomenou archu (polootevřený přístřešek), rozměry 8 x 5 x 3,5 m.
 • Betlém: stavba představující přístřešek, kde se narodil Ježíš Kristus, zastavěná plocha 15 m2