Komunikace a výrazové prostředky

Expozice bude především o snoubení daného tématu s interaktivními a haptickými prvky a citlivou podporou moderních audiovizuálních prostředků. Koncept expozice je vytvářen ve snaze maximálně podtrhnout ducha jednotlivých zastavení, podpořit edukaci a hravou formou i podnětem k přemýšlení vtáhnout návštěvníka do tématu. Pro vytvoření atmosféry se předpokládá také využití ambientních zvuků, animací a filmů. Chceme vytvořit expozici, která u návštěvníků probudí emoce spojené s poznáním, bude vhodná pro současnou mladou generaci vybavenou počítačovou gramotností, ale program zároveň nebude pouze o technologiích.

Obsahová náročnost dílčích tematických bloků bude přizpůsobena chápání a vnímání světa dětí mladšího a staršího školního věku. Expozice nebude textově „přehlcena“. Grafické řešení počítá také se srozumitelnými piktogramy, které umožní snadné procházení expozicí.

Každé skupině se bude věnovat lektor/kustod/kurátor, který bude formou živého výkladu, krátkých dokumentů nebo animací v součinnosti s pedagogem aktivizovat zájem žáků (návštěvníků).

Spolu s pedagogem nebo dospělým doprovodem dohlédne na bezpečnost dětí během aktivit. Zároveň jim dopomůže s pochopením nebo realizací jednotlivých úkolů a zajistí uspořádání dílčích částí interaktivních exponátů do původního postavení nebo jejich doplnění. Také je povzbudí nebo podpoří ve vytrvalosti při plnění úkolů. Cílem není výkon, ale radost z poznání.